สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

นักเรียนได้เรียนวิชาศิลปะโดยใช้เทคนิคต่างๆ ทั้งในการวาดภาพระบายสี งานประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และเรียนศิลปะโดยใช้คอมพิวเตอร์ นักเรียนได้รับรางวัลมากมายจากการประกวดในที่ต่างๆ