สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนแสงโสมมองเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษที่ต้องมุ่งเน้นการฝึกการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ดังนั้น นักเรียนจึงได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยต่างๆ โดยการสอนของครูฟิลิปปินส์ที่คัดสรรเฉพาะที่มีสำเนียงดีเยี่ยมและมีเทคนิคการสอนที่ดี มีความเป็นครูสูง โดยมีครูไทยสอนแกรมมาร์และช่วยในห้องเรียน นอกจากนั้นยังมีครูอเมริกันฝึกการสนทนาให้นักเรียนด้วย

โรงเรียนใช้หลักการอ่านโดยเน้นด้าน Phonic ยกตัวอย่าง เช่น

Period 1

 1. Sing ALPHABET (A,B,C,D,E,F,G....) song , NUMBERIC (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) song

 2. Practice phonics and conversation.
  “ What’s your name?”
  “ My name is ……… .”
  (Then the teacher adapts the above conversation into the song.)

 3. Students practice to talk or sing in pairs.

 4. Teach students about capital and small letters. Let them write on the blackboard and pronounce letters and phonics. ( a เอ say แอ๊ะ )

abc1

abc2

 1. Teach phonics of each alphabet everyday. Let the student practice individually.

phonic

 1. Practice reading in phonic style. phonic2The students should match the pictures and the words and pronounce the word correctly.
  …at แอ๊ะ เถอะ แอ๊ท

  bat เบอะ แอ๊ท แบ๊ท
  cat เขอะ แอ๊ท แค็ท

phonic3