สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

นักเรียนเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ ป.1 – ป.3 สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในโรงเรียนและแข่งนอกสถานที่ ( ป.4 - ป.6 เรียนภาษาจีนแทนการเรียนว่ายน้ำ)