สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

วิชาดนตรี กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน และยังเสริมสร้างสมาธิและให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นอีกด้วย โรงเรียนจัดวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากลไว้ในหลักสูตรรายวิชา และมีวิชาชุมนุมให้เลือกตามความพอใจด้วย