สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนแสงโสมมองเห็นความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ที่ต้องมุ่งเน้นความเข้าใจ ดังนั้น นักเรียนจึงได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการใช้สื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน เช่น ตัวอย่างการใช้เพลงและแผนภูมิเข้ามาในกิจกรรม

 

กิจกรรม นักเรียนร้องเพลง หนึ่งบวกหนึ่ง พร้อมชูนิ้วเท่ากับตัวตั้ง
 

math1

 กิจกรรม แผนภูมิจับคู่ตัวเลข

หลักการ ในการทำเลขบวกนั้น นอกจากการใช้แผนภูมิแบ่งกลุ่มย่อยจำนวนภาพแล้ว เรายังสามารถใช้แผนภูมิการจับคู่ตัวเลขเพื่อให้ง่ายขึ้นด้วย

ตัวอย่าง

math2


จากแผนภูมิ เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ 3 แบบ คือ

0 + 5 = 5       1 + 4 = 5       2 + 3 = 5