สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

07.00
1

ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียน มีคุณครูคอยดูแลเอาใจใส่

.

07.40
1

ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียน มีคุณครูคอยดูแลเอาใจใส่

เต้นแอโรบิค

ฟัง พูด แปลความหมายภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังฤษในชีวิตประจำวัน กฎระเบียบ กิจกรรมต่างๆ

07.50
1

เข้าห้องเรียนพบคุณครูประจำชั้น (Home Room) และเดินจงกรม

.

08.00
1

เริ่มเรียนวิชาแรก

.

10.30
1

พักดื่นนมสด แช่เย็น ๆ หลายรสชาติ

11.30
1

พักรับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย

12.10
1

เข้าเรียนในภาคบ่าย

.

13.00
1

ดื่มนม / เข้าห้องน้ำ ตอนบ่าย

14.00
1

เก็บกระเป๋ากลับบ้านเรา  ( ช่วงสถานการณ์โควิด-19 นร. ชั้น ป.1-3 เลิกเรียน 14.00 น.  , นร. ป.4-6 เลิกเรียน 15.00 น.)

15.00
1

ใครอยากเรียนพิเศษสามารถเลือกเรียน

ได้ตามใจชอบ

.