สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

                                                                                         ด.ช. ปวิช รัตนสิทธิ์ น้องอาชา ชั้น ป.1 1