สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งวิชาการนานาชาติ(สพฐ.) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบระดับเขตพื้นที่

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                          สพฐ