สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

 

ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน