สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

ขอแสดงความยินดีกับ

  ด.ญ. ฐณิชชา  วงค์ครุฑ   (น้องอาเซียน)  นักเรียนชั้น ป.3

และ

ด.ญ. ชัญญานุช  วงค์ครุฑ   (น้องเอเซีย)  นักเรียนชั้น ป.5

ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2564 ประเภทขิมสาย ระดับประถมศึกษา