สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

ขอแสดงความยินดีกับ

  ด.ช. ชนาธิป  ศรีสอาด  (น้องตัวโน๊ต)  นักเรียนชั้น ป.5

ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจาก

จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (Thailand English Skills Evaluation Test) 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา