สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

ขอแสดงความยินดีกับ

  ด.ช. อภิชาติ  แสนเจริญศีล  (น้องปัญญา)  นักเรียนชั้น ป.3

ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันไตรกีฬา รายการ Junior Tri Dash Bangkok 2021 

รุ่นอายุ 9-10 ปี, ว่าย (swimming) 200 m, ปั่นจักรยาน (cycling) 5 km และวิ่ง (running) 1.5 km

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา