สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

ขอแสดงความยินดีกับ

  ด.ช. อภิชาติ  แสนเจริญศีล  (น้องปัญญา)  นักเรียนชั้น ป.3

ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ได้เข้ารอบสุดท้าย (ติดลำดับ 11 ใน 15 ทีม)

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์  THAILAND  POWER  BOTS  ONLINE 2021.  WRO 2021

( World Robot Olympied Thailand online 2021)

เมื่อวัน 23-25 ตุลาคม  2021  ที่ผ่านมา