สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

เด็กชายกิติภูมิ  ผิวเกลี้ยง  (น้องภูมิใจ)   นักเรียนชั้น ป.5

1. ได้รางวัล Merit Award

TIMO 2020(Final Round) Thailand International Mathmatical Olympiad 
 
2. ได้รางวัลเหรียญทองแดง
 ITMC 2021 (International Talent Mathmatic Contest)
 
3. ได้รางวัลเหรียญทองแดง
TMC 2021 (Talent Mathmatic Contest)
 
ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564  ที่ผ่านมา
 
 
 
4. ได้รางวัลเหรียญทองแดง
HKIMO 2021 (Heat Round) Hongkong International Mathmatical Olympiad
ประกาศผลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  ที่ผ่านมา