สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 กิจกรรม /  admin /  19 มกราคม 2565 /  62 views

 

 โรงเรียนแสงโสม ได้จัดกิจกรรมนำเสนอโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  ผ่านโปรแกรม ZOOM  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ข้อมูล และแนะแนวการเรียนระดับประถมศึกษา, แนะนำครูประจำชั้น, นำเสนอผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมา, ข้อมูลด้านหลักสูตร, หนังสือเรียน, การจัดการเรียนการสอน, การรับ-ส่งนักเรียน และกิจกรรมต่างๆ มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

 

Related Videos