สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
        โรงเรียนแสงโสม จัดงานมอบตัวของนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 ขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปฐมนิเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองได้พบพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น และผู้อำนวยการ นักเรียนได้เล่นเครื่องเล่นสนาม ทำความคุ้นเคยกับสถานที่โดยในงานมีมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรอง มีการตรวจ ATK ทุกคนที่เข้าร่วมงาน / วัดอุณหภูมิ / ใส่หน้ากากอนามัย 100% / ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล / เว้นระยะห่าง / จำกัดจำนวนคนในบริเวณเดียวกัน โดยมอบตัว ปฐมนิเทศแยกช่วงเวลาละ 2 ห้อง และ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนาม