สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
    โรงเรียนแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และ ลอยกระทง ในวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2565 นักเรียนร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน บรรยากาศสดใส มีชีวิตชีวา มีการรำวงวันลอยกระทงในวิชาดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นการขอบคุณพระแม่คงคา และให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีไทย นอกจากนั้นยังมีการระบายสีภาพลอยกระทง หัวข้อลอยกระทง ซึ่งได้เป็นการเรียนแบบบูรณาการวิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วย “ลอยกระทง” และคุณครูให้ความรู้เรื่องการลอยกระทงกับนักเรียนโดยใช้ Powerpoint อีกด้วย และยังเพิ่มการสอน Social Studies โดยครูต่างชาติ หัวข้อ “Loy Kratong” เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง