สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 ตรวจเช็ครถโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

โรงเรียนแสงโสมได้รับการประสานงานกับกองบังคับการตำรวจจราจร ตรวจเช็ครถโรงเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์กับพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนรวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่มีเด็กนักเรียนถูกลืมไว้ในรถ ทั้งนี้โรงเรียนแสงโสมได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วทั้งการเช็คชื่อนักเรียนทั้งตอนขึ้นและลง รวมถึงเมื่อส่งนักเรียนเสร็จ ครูและพนักงานจะทำการเปิดประตูทุกบานรวมถึงท้ายรถ ทำการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่มให้ครูแผนกธุรการเป็นผู้ตรวจเช็คความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ