สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 
 
โรงเรียนแสงโสมจัด “กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยในช่วงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นักเรียนทุกคนได้ระบายสีภาพวันแม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณแม่และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี