สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 Summer_21-24.jpg
 
   

บรรยากาศโรงเรียนแสงโสม เปิดเทอมต้นปีการศึกษา 2565 วันแรก 17 พฤษภาคม 2565   นักเรียนมาโรงเรียน (On-site) ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยทางโรงเรียนคำนึงถึงสุขอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ คุณครูและบุคลากรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงตรวจ ATK 2 ครั้ง/สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอยู่เสมอ เช่น ขัดเครื่องเล่นสนามทุกเช้ามืด และวางเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อในห้องต่างๆ ทุกวัน

 

ชมวีดีโอบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกคลิก