สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 Summer_21-24.jpg
 
   
บรรยากาศ  Summer camp  ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนาน ภายใต้มาตรการป้องกัน วัดอุณหภูมิ ล้างเว้นระยะห่าง และใส่หน้ากาก 2 ชั้น