นักเรียนได้เรียนวิชาศิลปะโดยใช้เทคนิคต่างๆ ทั้งในการวาดภาพระบายสี งานประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และเรียนศิลปะโดยใช้คอมพิวเตอร์ นักเรียนได้รับรางวัลมากมายจากการประกวดในที่ต่างๆ

ประกวดวาดภาพระดับประเทศ