Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563

 

เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เข้ามาตรวจเยี่ยม โรงเรียนแสงโสม ตรวจงานเอกสารการเงิน พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมในงานเอกสาร เงินอุดหนุน และเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของการเรียนฟรี 15 ปี

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนและงานเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

โรงเรียนแสงโสม ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่(สช.)เป็นอย่างสูง

อ่านข่าวอื่นๆ »