Intensive English Program  2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี Mini English Program / ระดับอนุบาลมี PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  02-954-4722 -3 Intensive English Program  2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี Mini English Program / ระดับอนุบาลมี PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  02-954-4722 -3

โรงเรียนในเครือแสงโสม

กำหนดการต่างๆของระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

 

 •  - กำหนดการเรียนเรียนออนไลน์ จะเริ่มเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2563

(6 สัปดาห์) การเรียนออนไลน์นี้จะเป็นการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Google Classroomเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอโดยจะมีการกำหนดตารางสอนรายวันให้ โรงเรียนจะแจ้งกำหนดการรับหนังสือเรียนและคู่มือการเข้าใช้ Google Classroom ในลำดับต่อไป การเรียนออนไลน์นี้นักเรียนจะเรียนหรือไม่เรียนก็แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะเมื่อเปิดภาคเรียนจะมีการสอนซ้ำทั้งหมด

 

 • - กำหนดการเปิดภาคเรียนการศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 • (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563)
อ่านข่าวอื่นๆ »