Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

บรรยากาศการรับ-ส่ง นักเรียน ตอนเช้าที่ตึกธนาคาร TMB

โรงเรียนแสงโสมได้มีการให้บริการรถรับส่งนักเรียนเช้า-เย็น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และความสะดวกในการมารับ-ส่ง บุตรหลานของท่านผู้ปกครอง ระหว่างการเดินทางนักเรียนก็มีความสุข สนุกสนาน และมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง มีคุณครูคอยรับ ดูแล บนขบวนรถ และคอยรับหน้าประตูโรงเรียนอย่างทั่วถึง

อ่านข่าวอื่นๆ »