Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

โรงเรียนแสงโสม จัดให้มีงาน กีฬาสีขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการกีฬาและรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และยังเชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน และโรงเรียน กีฬาสีของชั้นประถม 1-6 ในปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่อาคารพลานามัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬา ประเภทต่างๆ เช่น วิ่งซิกแซ็ก วิ่งผลัด แชร์บอล ฟุตซอล วิ่งข้ามรั้ว  อีกทั้งยังมีการโชว์กระโดดเชือก  เต้น cover dance จากนักเรียนชุมนุมเต้น cover dance  และได้เดินพาเหรด   เชียร์กีฬา และร่วมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ นอกจากนั้นผู้ปกครองยังได้ร่วมเล่นกีฬาวิ่งผลัดกันอย่างสนุกสนาน ทำให้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองด้วยกันอีกด้วย  ในงานนี้ทุกฝ่ายได้รับความสนุกสนานทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »