Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

มาตรการความปลอดภัยในรถโรงเรียน

    หลังจากคุณครูเวรรถเช้าพานักเรียนลงจากรถโรงเรียนหมดแล้ว คุณครูจะตรวจดูในรถอีกครั้งว่านักเรียนลงไปหมดแล้ว ถ่ายภาพทุกเบาะ ใต้เบาะส่งเข้าไลน์กลุ่มของโรงเรียนเพื่อแผนกธุรการตรวจเช็ค  จากนั้นคนขับรถทุกคนจะตรวจสอบอีกครั้ง โดยเปิดรถถ่ายภาพที่เบาะหลัง ใต้เบาะ ส่งไลน์กลุ่มของโรงเรียน ครบทุกคันทุกวัน  ซึ่งตรวจสอบความครบถ้วนของการส่งโดยรองผู้อำนวยการทุกวัน  และมีการสอนนักเรียนว่าถ้าอยู่ในรถคนเดียวให้กดแตรให้ผู้อื่นได้ยินเพื่อมาช่วยเหลือ สอนการเปิดประตูรถ พร้อมให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆ »