Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

ผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ

1. น้องเคน  ด.ช. อัครวิทย์    โชคชัยธรรม  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี 2556 (รอบระดับประเทศ)   วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษ

 

2.น้องเบสท์   ด.ช. ธนธรณ์     มีจันทร์      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี 2556 (รอบระดับประเทศ)   วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

3.น้องโด๊ท   ด.ช. วิชยุตม์    กลั่นกล้า      ได้รับรางวัลชมเชย           

การแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี 2556 (รอบระดับประเทศ)   วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

4.ด.ช. วิชัย   กลั่นกล้า   (น้องเดียร์ ) (ศิษย์เก่าโรงเรียนแสงโสม)   ด้รับรางวัลเหรียญทอง 

 การแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี 2556  (รอบระดับประเทศ)   วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ ของ สพฐ.    โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กำหนดจัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      ณ เขาใหญ่นิวซีแลนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2556

 

 

 

คนเก่งทั้งหมด »