Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

ด.ช อภิชาติ แสนเจริญศีล (น้องปัญญา) อยู่ชั้น ป2/4 โรงเรียนแสงโสม

ได้เข้าร่วมแข่งขัน ไตรกรีฬาเด็ก ในรายการ Amazing Kids Tri-Series 2020

ครั้งที่ 2 ที่ สนาม The Arena ณ พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ต ชลบุรี รุ่น 6-8 ปี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

ว่ายน้ำ100 เมตร ระยะทางวิ่ง 2 กิโลเมตร น้องปัญญา ทำเวลา ได้ 19.11 นาที

ได้รับเหรียญจากการแข่งขัน 1 เหรียญ

คนเก่งทั้งหมด »