Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง มี Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

ขอแสดงความยินดีกับ

 

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562

 ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1

 

วิชาวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

     1. เด็กชายทรงธรรม จุฑาเกตุ                      น้องกันดั้ม          นักเรียนชั้น ป.5/2

     2. เด็กชายเทพการุณย์ กฤษณาวารินทร์       น้องฮั่น                นักเรียนชั้น ป.6/2

     3. เด็กชายพาที แพเจริญ                               น้องพาที             นักเรียนชั้น ป.5/1

คนเก่งทั้งหมด »