Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

ขอแสดงความยินดีกับ

                                     1. เด็กชายธีภพ จรัสเมตตาคุณ ป.6/2 น้องตาต้า ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับที่ 2

                                          ได้รับเหรียญทองแดง ทุนการศึกษา 5000 บาท และเกียรติบัตร (คะแนน 345/400 )

                                      2. เด็กชายสิรวิชญ์ แถมมั่น ป.6/2 น้องนล ได้รางวัลชมเชย

                                          ได้รับทุนการศึกษา 1000 บาท และเกียรติบัตร (คะแนน 335/400 คะแนน)          

                                          (มีนร.ทั้งหมดที่ได้รางวัลชมเชย 10 คนเรียงตามคะแนน)

 

(เข้าแข่งขัน 8 คนครับ จาก นร.สอบรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 195 คน ครับ)

 

การทดสอบ Pre O-NET  MAC  ประจำปีการศึกษา 2560

คนเก่งทั้งหมด »