สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
 กิจกรรม /  admin /  19 มกราคม 2565 /  24 views

 

เรามาชมผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในรายวิชาต่าง ๆ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom 

Related Videos