สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนแสงโสมจัดให้มี พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแด่นักเรียน และผู้ปกครอง  ที่นักเรียนจบการศึกษาขั้นสองของชีวิตในระดับ “ประถมศึกษา” โดยคุณครูโรงเรียนแสงโสมตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาการ และอบรมคุณธรรมให้นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ จนกระทั่งนักเรียนประสบความสำเร็จ ในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนแสงโสม เนื่องจากการเฝ้าระวัง Covid 19 ในปีนี้จึงไม่ได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงาน ผู้ปกครองสามารถชมผ่านการ Live ค่ะ