Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

STEM  ระดับชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2561

 ในปีนี้โรงเรียนแสงโสม ได้ให้นักเรียนได้ลงมือทำ STEM  ตั้งแต่เทอม 1

และจัดนิทรรศการขึ้นในวันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค. 61  เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานแก่ผู้ปกครอง 

การแสดง STEM  เพื่อเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

 

รายชื่อ STEM ของนักเรียนชั้น ป.3

STEM 3/1 ได้แก่  สำรวจหนังสือในห้องสมุดสารส้มทำให้น้ำตกตะกอนจริงหรือไม่ , ไข่จมไข่ลอย , น้ำสับปะรดขจัดคราบสกปรก , ดินชนิดใดปลูกผักบุ้งได้ดีที่สุด , เจลล้างมือกลิ่นไหนคนชอบที่สุด , ข้าวชนิดใดคนชอบที่สุด

STEM 3/2 ได้แก่  เรือใบลำไหนรับน้ำหนักได้ดีที่สุด ไม้ชนิดใดเเข็งที่สุด ,  น้ำปั่นผลไม้รสอะไรคนชอบ , สบู่เหลวกลิ่นใดคนชอบที่สุด , ลิปมันกินใดคนชอบมากที่สุด , เเฮมเบอเกอร์ไส้อะไรที่คนชอบ ,  ปลาสวยงามชนิดใดเพื่อนๆชอบ

STEM 3/3 ได้แก่ นมชนิดใดบูง่ายที่สุด , ซูชิหน้าไหนคนชอบมากที่สุด , ดอกไม้ชนิดใดเหี่ยวเร็วที่สุด , ดินชนิดใดปลูกถั่วงอกดีที่สุด  , รถจากขวดน้ำพลาสติกลดโลกร้อน , สำรวจพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ในโรงเรียน , วุ้นจากสีธรรมชาติ

 

อ่านข่าวอื่นๆ »