Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

คณะครูและนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Kakukei โตเกียว ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนแสงโสมระดับชั้นอนุบาล  และระดับประถม ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561  เพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการและวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงสุด

     ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนแสงโสมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะคุณครูนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Kakukei โตเกียว

  •  
อ่านข่าวอื่นๆ »