Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

   

บรรยากาศชุดการแสดง "ร้อยบรรเลงเพลงของพ่อ" ในงาน OKUS Fun Fair ครั้งที่ 5 : ส่งความสุข ส่งรอยยิ้ม ก้าวสู่ปีใหม่กับ OKUS จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ตลาดบองมาร์เช่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 ธ.ค. 60

อ่านข่าวอื่นๆ »