เพชรยอดมงกุฎ วิทยาศาสตร์

 

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

      ผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันวิทยาศาตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 10

              เด็กหญิงณัฐชุดา    สมบูรณ์วิบูลย์       น้องเต็ม       ป.6/2

คนเก่งทั้งหมด »