Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3
เพชรยอดมงกุฎ วิทยาศาสตร์

 

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

      ผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันวิทยาศาตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 10

              เด็กหญิงณัฐชุดา    สมบูรณ์วิบูลย์       น้องเต็ม       ป.6/2

คนเก่งทั้งหมด »