เพชรยอดมงกุฎ วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

      ผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันวิทยาศาตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 10

          เด็กหญิงลักษิกา      เหล่ากาญจนอุดม    น้องเบลล์   ป.3/3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนเก่งทั้งหมด »