Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

ที่สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2554

รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วิชาวิทยาศาสตร์  ได้รับเหรียญเงิน

ด.ช. ฉัตริน  เพชรพรประภาส  น้องพีท  ป.5/1

คนเก่งทั้งหมด »