Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

นักกีฬาว่ายน้ำคนเก่งโรงเรียนแสงโสม

เด็กหญิงนัยน์ปพร  วรเวช  น้องสายป่าย ป.6/1

ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านกีฬาแข่งขันว่ายน้ำ

การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนพิกุลแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13

ชิงถ้วยพระราชทาน

 สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬา โรงเรียนสตรีวิทยา 2

เมื่อวันที่  4 – 5  ธันวาคม  2553

คนเก่งทั้งหมด »