Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

นักเรียนคนเก่งโรงเรียนแสงโสม

เด็กชายปณัย  ไชยกุลวัฒนา  น้องตั้ม ป. 6/1

ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยมวิชาสังคมศึกษา

ได้รับเหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขัน

 SW.2 Pre – Entrance M.1 2011

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

คนเก่งทั้งหมด »