Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

เป็นอีกหนึ่งความยินดี กับความสามารถของนักเรียนแห่งแสงโสมที่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.4)

ด.ช.อัครวิทย์  โชคชัยธรรม  น้องเคน  ป.4/3

รายการ “แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติประจำปีการศึกษา  2553”

หรือ  “BRAND’S Brain International Challenge”

ในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2553  ณ  รอยัลพารากอนฮอลล์

ศูนย์การค้าสยามพารากอน  กรุงเทพมหานคร

คนเก่งทั้งหมด »