Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

คนเก่งแห่ง รร.แสงโสม

ด.ช.วิชัย  กลั่นกล้า  น้องเดียร์  ป.6/1

ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ

ครั้งที่  7  ช่วงชั้นที่  2

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร

ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ

วันที่  4 – 5 กันยายน พ.ศ. 2553

คนเก่งทั้งหมด »