Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

คนเก่งแห่ง รร.แสงโสม

ด.ช.วิชัย  กลั่นกล้า  น้องเดียร์  ป.6/1

เข้าร่วมการแข่งขันสอบเพชรยอดมงกุฎ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร

ได้รับรางวัลชมเชย   ในรอบเจียระไนเพชร

ณ  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

วันที่  21 – 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2553

คนเก่งทั้งหมด »