Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

ด.ช.วชิรวิทย์  จีนเกิด

น้องไม้หมอน  ป.6/2

ได้รับรางวัล ภาพวาดดีเด่น

ในการประกวดวาดภาพกล้วยไม้  “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

หัวข้อ “มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ”  ครั้งที่ 3 

โดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 

ณ  ศูนย์การค้า  สยามพารากอน

วันที่  17  ก.ค.  2553

คนเก่งทั้งหมด »