Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ได้คะแนนผ่านเกณฑ์  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19  ระดับชั้น ป.1 -3 

เด็กชายวัฒนณัฏฐ์   สุวรรณวุธ  (น้องพู)   นักเรียนชั้น ป.3/2

คนเก่งทั้งหมด »