Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3 Intensive English Program   2 ห้อง ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher และมี  Mini English Program / ระดับอนุบาลมี  PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program   02-954-4722 -3

 

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงเมธาวรรณ   มิตรวงศ์   น้องชะเอม    นักเรียนชั้น ป.6/3 

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  POOMSE  สายเขียว อายุ 11 - 12 ปี

การแข่งขันเทควันโด รายการ The SENSE Taekwondo Championship  2017

คนเก่งทั้งหมด »